Thư Ngỏ

Kính thưa quý khách hàng, các bậc thầy và anh chị em đồng nghiệp, với tôn chỉ của công ty là đem lại sức khỏe cho con người nên việc không ngừng cố gắng nghiêng cứu học hỏi để năng cao trình độ tay nghề để từng bước năng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng kịp thời các nhu cầu chữa và khám bệnh. Công ty chúng tôi luôn quan niệm xem niềm vui- hạnh phúc của người khác như là của chính mình. Những suy nghĩ đó luôn thể hiện trong công việc hàng ngày của công ty nhằm chia sẽ nỗi khó khăn của những người nghèo, bất hạnh, bệnh tật. Công ty luôn trăn trở, cố gắng học hỏi nghiêng cứu ngày càng nhiều để có thể giúp đỡ nhiều người. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm, chiếu cố, giúp đỡ, hổ trợ của chính quyền nhà nước, chính quyền địa phương, bạn bè đồng nghiệp để chúng tôi có thể hoàn thành tốt công việc, nghĩa vụ của công ty.